Kyushu

Fukuoka Prefecture, Kagoshima Prefecture, Kumamoto Prefecture, Miyazaki Prefecture, Ōita Prefecture
福岡県、鹿児島県、熊本県、宮崎県、大分県